Triển khai thực hiện “Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng”

        Xem với cỡ chữ    

 

Nhằm công nhận, tôn vinh sản phẩm thương mại mang nét đặc trưng của thành phố Đà Nẵng; quảng bá, nâng cao hiệu quả thương mại của các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng ra thế giới, ngày 10/10/2016, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Quyết định số 6875/QĐ-UBND ban hành "Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng".

Để triển khai hiệu quả Quy chế này, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 399/SCT-XNK ngày 15/3/2017 đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng của mình hỗ trợ thông tin đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý để lập hồ sơ đăng ký xét chọn theo quy định.

Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất một số thông tin để để lập hồ sơ đăng ký xét chọn như sau:

1. Tiêu chí xét chọn:

- Nội dung, ý nghĩa của sản phẩm: Sản phẩm phải mang ý nghĩa, nội dung thể hiện nét đặc trưng của thành phố Đà Nẵng như gắn liền với các yếu tố lịch sử, văn hóa, thắng cảnh, di tích, phong tục, tập quán, chất liệu… riêng có của thành phố.

- Các yếu tố đầu vào, quá trình sản xuất: Sản phẩm được sản xuất tại thành phố Đà Nẵng hoặc có công đoạn sản xuất tại thành phố chiếm trên 70% trong tổng giá trị cấu thành sản phẩm; Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; Sản phẩm thân thiện với môi trường, có quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi trường hoặc có biện pháp bảo vệ môi trường đạt tiêu chuẩn quốc gia; khuyến khích các sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ.

- Chất lượng sản phẩm và bao bì: Sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về tính năng sử dụng, độ tin cậy, độ bền, tính an toàn, thẩm mỹ, đảm bảo sự hài hòa về mẫu mã, kiểu dáng, bao gói, quy định về nhãn mác sản phẩm.

- Hiệu quả kinh tế của sản phẩm: Sản phẩm đã được đưa ra lưu thông ổn định trên thị trường ít nhất 02 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ xét chọn. Ưu tiên sản phẩm có tăng trưởng về doanh thu theo các năm.

- Phát triển bền vững của sản phẩm và cơ sở sản xuất: Thời gian thành lập cơ sở sản xuất ít nhất là 02 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ xét chọn; có khả năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước, hướng đến xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả xã hội.

2. Hồ sơ đăng ký xét chọn: Hồ sơ được lập thành 02 bộ và gửi trực tiếp đến Sở Công Thương - cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn, gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng thành phố Đà Nẵng (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị;

- Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND) kèm theo ảnh của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (gồm 03 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu 9x12 cm);

- Các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm như chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm, giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (nếu có);

Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia phải gửi sản phẩm cụ thể về Hội đồng theo thời gian, địa điểm quy định của Quy chế. Trong trường hợp đặc biệt mà đơn vị tham gia không thể gửi sản phẩm cụ thể đến Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng sẽ xem xét và quyết định phương thức và kết quả công nhận đối với sản phẩm đó.

3. Trình tự, thời gian đăng ký:

- Từ ngày 01 - 30/9: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ sở, doanh nghiệp.

- Từ ngày 01 - 31/10: Chọn lọc hồ sơ đáp ứng các tiêu chí xét chọn, tổng hợp thông tin sản phẩm đăng ký xét chọn và cập nhật lên website Sở Công Thương, Cổng Thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến của người tiêu dùng, đồng thời có văn bản tham khảo ý kiến của một số sở, ban, ngành liên quan đến sản phẩm đăng ký xét chọn.

- Từ ngày 01 - 30/11: Thành lập Hội đồng xét chọn, tổ chức xét chọn, ra quyết định công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố.

- Từ ngày 01 - 31/12: Tổ chức công bố kết quả xét công nhận.

Quý cơ quan, đơn vị có thể truy cập vào website Sở Công Thương (http://socongthuong.danang.gov.vn/van-ban/4/thuong-mai-dich-vu-thuong-mai/) để xem toàn văn Quyết định số 6875/QĐ-UBND và các mẫu biểu có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất một số thông tin để để lập hồ sơ đăng ký xét chọn đúng quy định.

(Thông báo đăng kèm theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng và Công văn số 399/SCT-XNK ngày 15/3/2017 của Sở Công thương).

Xem thêm file đính kèm:  Quyết định số 6875/QĐ-UBND; Công văn số 399/SCT-QLXNK

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Video Video

2 1 4 9 5 3 8 5
Hôm nay: 12102
Tháng này: 412992
Tổng cộng: 21495385