Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của UBND thành phố tại Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 24/01/2017; trong đó UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo về tình hình thực hiện và rà soát kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2017 trong tháng 6 năm 2017.

 

Xem chi tiết: Công văn số 912/SKHĐT-KTN;

                       Công văn số 920/SKHĐT-KTN;

Biểu mẫu:    Biểu mẫu gởi Sở, ban, ngành;

                       Biểu mẫu quận, huyên.

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

Video Video

2 0 1 5 4 8 5 1
Hôm nay: 38249
Tháng này: 488623
Tổng cộng: 20154851