3204338503
My Casa
Dịch vụ cung cấp thức ăn. Dịch vụ cung cấp đồ uống
Lô B, Khu dân cư 3, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngoài KCN
100%VNN
Tây Ban Nha, Ý
dịch vụ
10,000