STTGiấy CNĐT / Mã doanh nghiệpTên doanh nghiệp / Tên dự án
3
32112000011
Dự án siêu thị Big C
Hình thức: 100% VNN - Quốc gia: Pháp
4
5457815357
DỊCH VỤ SIMPUR
Hình thức: 100% vốn nước ngoài - Quốc gia: Brunei