THÔNG BÁO Về việc chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 01/07/2015 và Triển khai vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

        Xem với cỡ chữ    

In Quay lại chia sẻ bài viết

Video Video

2 2 5 0 1 4 0 7
Hôm nay: 5654
Tháng này: 285343
Tổng cộng: 22501407