Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2019
Đăng ngày 14-08-2019 09:23

Trong 7 tháng năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.372 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 17.616 tỷ đồng, tăng 12% về số doanh nghiệp và tăng 22% về vốn so với cùng kỳ năm 2018.

- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng của năm 2019 đạt 5,2 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

- Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong trong 7 tháng năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ các ngành: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Nghệ thuật vui chơi và giải trí; Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Vận tải kho bãi. Phần lớn doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như: Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 33,94%); Giáo dục và Đào tạo (tăng 57,41%); Thông tin và Truyền thông (tăng 43,75%) so với cùng kỳ.

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

 

Trong kỳ

Cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ   (%)

 

Tổng số

3,014

2,669

 

1

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

207

198

4.55

2

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

5

4

25

3

Khai khoáng

2

4

-50

4

Hoạt động dịch vụ khác

64

60

6.67

5

Thông tin và truyền thông

115

80

43.75

6

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

29

33

-12.12

7

Xây dựng

631

542

16.42

8

Vận tải kho bãi

119

126

-5.56

9

Công nghiệp chế biến, chế tạo

174

162

7.41

10

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

10

9

11.11

11

Giáo dục và đào tạo

85

54

57.41

12

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

751

678

10.77

13

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

296

221

33.94

14

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

6

4

50

15

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

14

7

100

16

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

288

319

-9.72

17

Kinh doanh bất động sản

218

168

29.76

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 29.655 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 203.888 tỷ đồng./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác