Thông báo Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng năm 2019
Đăng ngày 15-08-2019 08:52

Ngày 05,06 tháng 8 năm 2019, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 đã tổ chức phỏng vấn các vị trí gồm: vị trí Hỗ trợ doanh nghiệp, vị trí Phát triển dự án, vị trí Kế toán và vị trí Hành chính tổng hợp theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian được phê duyệt. 

Sau khi nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng xét tuyển, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển đến các thí sinh (Theo phụ lục đính kèm)./.

 

Các tin khác