Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc dự án Đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch - Hà Thanh
Đăng ngày 21-05-2020 02:27

Ngày 05/5/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc dự án Đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch - Hà Thanh. Gói thầu này đã được Ban Quản lý phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 11/QĐ-NNPTNT ngày 12/02/2020 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch - Hà Thanh

- Tên gói thầu: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Giá gói thầu: 717.979.000 đồng.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

- Giá trúng thầu: 473.038.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi ba triệu, không trăm ba mươi tám ngàn đồng). Đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

          Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác