Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc
Đăng ngày 26-08-2020 09:23

Ngày 21/7/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1060/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc, bao gồm 02 tiểu dự án thành phần:

1. Tiểu dự án 1: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới, gồm các nội dung chủ yếu:

- Mục tiêu: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở để triển khai các công trình phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của Đại học Đà Nẵng, tạo tiền đề cho một đại học đẳng cấp quốc tế tại khu vực Miền Trung – Tây nguyên; Cải thiện môi trường làm việc của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và nơi ở, sinh hoạt và học tập, nghiên cứu của sinh viên theo mô hình đại học thông minh, xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến 2025;

- Tổng vốn đầu tư: 119,76 triệu USD, trong đó:

+ Vốn vay WB: 100 triệu USD tương đương 2.350 tỷ đồng;

+ Vốn đối ứng: 464,46 tỷ đồng tương đương 19,76 triệu USD;

- Cơ chế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại:

+ Đối với phần vốn vay WB: Ngân sách Trung ương cấp phát 90%, Đại học Đà Nẵng vay lại 10%;

+ Đối với phần vốn đối ứng: Bố trí từ nguồn ngân sách trung ương và nguồn thu hợp pháp của Đại học Đà Nẵng;

2. Tiểu dự án 2: Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵng của Đaih học Đà Nẵng (giai đoạn 2018-2020), gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Mục tiêu: Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 40ha, tạo quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng các công trình và hạ tầng kỹ thuật (tiểu dự án 1) cho Đại học Đà Nẵng;

- Thời gian thực hiện: 2020-2022;

- Tổng vốn đầu tư: 750 tỷ đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương;

Phòng Kinh tế đối ngoại

Các tin khác