Phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án Khóa tập huấn kỹ năng phiên dịch tiếng Anh cho công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 31-10-2022 15:57

Ngày 06/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ phi dự án Khóa tập huấn kỹ năng phiên dịch tiếng Anh cho công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ gồm các nội dung chính sau:

1. Tên khoản viện trợ: Khóa tập huấn kỹ năng phiên dịch tiếng Anh cho công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên Tài trợ: Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chủ khoản viện trợ: Sở Ngoại vụ.

5. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế.

6. Mục tiêu của khoản viện trợ

- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác phiên dịch tiếng Anh tại các sở, ban, ngành đáp ứng nhu cầu phiên dịch tại chỗ của mỗi đơn vị; sẵn sàng phục vụ lãnh đạo thành phố khi có yêu cầu và phục vụ công tác hợp tác quốc tế của các sở, ban, ngành.

- Góp phần đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế sâu rộng.

7. Kết quả của khoản viện trợ: Nâng cao năng lực phiên dịch tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tiến tới tự đảm bảo nhu cầu biên phiên dịch của đơn vị.

8. Thời gian tiếp nhận: Tháng 10/2022.

9. Tổng giá trị viện trợ: 154.548.000 đồng (Một trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi tám ngàn đồng), tương đương 6.550 USD, do Bên Tài trợ trực tiếp thanh toán chi phí giảng dạy cho nhóm giảng viên đứng lớp.

10. Lưu ý: Đề nghị Sở Ngoại vụ, Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế lưu ý và thực hiện theo các kiến nghị của Công an thành phố tại Công văn số 2427/CATP-ANĐN ngày 24/8/2022.

 ​Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác