Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Đăng ngày 07-11-2013 02:12

Điện thoại: 0236.3.822221

STT Họ và tên Chức danh ĐT Di động Email
1 Lê Thanh Tùng Trưởng phòng   tunglt@danang.gov.vn
2 Ngô Đình Tráng Phó Trưởng phòng   trangnd@danang.gov.vn
3 Huỳnh Thị Thúy Vân Phó Trưởng phòng   vanhtt1@danang.gov.vn
4 Lương Thúy Thanh Hiền Chuyên viên   hienltt@danang.gov.vn
5 Hoàng Thị Hồng Lợi Chuyên viên   loihth1@danang.gov.vn