Phòng Đăng ký kinh doanh
Đăng ngày 07-11-2013 02:09

Điện thoại: 0236.3.821.755

 

STT Họ và tên Chức danh ĐT Di động Email
1 Đoàn Việt Tiến Trưởng phòng   tiendv@danang.gov.vn
2 Võ Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng   huongvtt@danang.gov.vn
3 Phan Minh Diệu Hằng Phó Trưởng phòng   hangpmd@danang.gov.vn
4 Hoàng Kim Cương Chuyên viên   cuonghk@danang.gov.vn
5 Phạm Thị Ngọc Ánh Chuyên viên   anhptn@danang.gov.vn
6 Phạm Duy Cường Chuyên viên   cuongpd@danang.gov.vn
7 Võ Thị Thanh Nga Chuyên viên   ngavtt@danang.gov.vn
8 Huỳnh Bá Minh Đức Chuyên viên   duchbm@danang.gov.vn
9 Giao Hà Quỳnh Uyên Chuyên viên   uyenghq1@danang.gov.vn
10 Đặng Thu Hương Chuyên viên   huongdt1@danang.gov.vn
11 Lê Thanh Hà Chuyên viên   halt1@danang.gov.vn
12 Lê Bá Huy Chuyên viên   huylb@danang.gov.vn