Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân
Đăng ngày 08-07-2014 16:14

 

 Điện thoại: 0236.3.891.352

STT

Họ và tên

Chức danh

ĐT Di động

Email

1

Phạm Thị Mai Vân

Trưởng phòng

 

vanptm@danang.gov.vn

2

Lê Hồng Phong

Phó trưởng phòng

 

phonglh@danang.gov.vn

3

Phạm Đình Thành Hoàng

Phó trưởng phòng

 

hoampdt@danang.gov.vn

4

Nguyễn Tấn Long

Chuyên viên

 

longnt3@danang.gov.vn

5

Trần Ngọc Vinh

Chuyên viên

 

vinhtn1@danang.gov.vn

6

Lưu Minh Hiển

Chuyên viên

 

hienlm@danang.gov.vn

7

Phạm Nguyên Tịnh

Chuyên viên

 

tinhpn@danang.gov.vn

8

Phan Quốc Huy

Chuyên viên

 

huypq1@danang.gov.vn