Ngày 7/4, tại thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2006-2010 và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015” do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng điểm Quốc gia chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị gồm đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và tổ điều phối 04 vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) của các địa phương trên cả nước.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 04/06/2010 tại hội trường UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành Dịch vụ và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 do đồng chí Trần Văn Minh Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì, với sự tham gia của các ủy viên Hội đồng, các nhà khoa học cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban , ngành, UBND các quận, huyện.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 08/04/2010 tại hội trường UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
Ngày 7/4, tại thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm tổ chức “ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2006-2010 và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015 ” do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải -  Trưởng Ban chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng điểm Quốc gia chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị gồm đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và tổ điều phối 04 vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) của các địa phương trên cả nước.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 04/06/2010 tại hội trường UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tổ chức cuộc  họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành Dịch vụ và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 do đồng chí Trần Văn Minh Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì, với sự tham gia của các ủy viên Hội đồng, các nhà khoa học cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban , ngành, UBND các quận, huyện. Tại cuộc họp
         Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 08/04/2010 tại hội trường UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tổ chức cuộc  họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.         Hội đồng thẩm định do đồng chí Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch và đồng chí Phùng T
Hiện nay Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 đang trình Chính phủ phê duyệt, xin trích đăng một số nội dung chính sau: 1.
    1

2 2 5 4 9 0 4 4
Hôm nay: 3083
Tháng này: 65145
Tổng cộng: 22549044