Ngày 24-12-2012, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến chủ trì hội nghị giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 cho các sở, ban, ngành, địa phương nhằm triển khai Nghị quyết HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 5, khoá VIII.
Mục tiêu tổng quát: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng; đảm bảo an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn, an sinh xã hội; đảm bảo yêu cầu quốc phòng an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 -2010. Một số chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khoảng 12-13%; - Giá trị sản xuất công nghi
    1

2 2 5 4 9 0 3 9
Hôm nay: 3078
Tháng này: 65140
Tổng cộng: 22549039