Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 5882/ QĐ- UBND về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011- 2020.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Phùng Tấn Viết- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng tại cuộc hợp Ban chỉ đạo ngày 10/8/2012 về việc tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư công trình XDCB, ngày 21/9/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ban Chỉ đạo CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn cho hơn 60 người là cán bộ huyện làm công tác xây dựng nông thôn mới và các Ban quản lý xây dựng nông thôn mới 11 xã của huyện Hòa Vang.
Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 5882/ QĐ- UBND về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011- 2020.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Phùng Tấn Viết- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng tại cuộc hợp Ban chỉ đạo ngày 10/8/2012 về việc tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư công trình XDCB, ngày 21/9/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ban Chỉ đạo CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn cho hơn 60 người là cán bộ huyện làm công tác xây dựng nông thôn mới và các Ban quản lý xây dựng nông thôn mới 11 xã của huyện Hòa Vang
Nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao nhận thức giới và lồng ghép giới trong chính sách phát triển nguồn nhân lực, công tác tổ chức cán bộ; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; được sự tài trợ của Tổ chức Hòa bình phát triển Tây Ban Nha, từ ngày 15- 24/8/2012, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 03 lớp tập huấn về “Lồng ghép Giới trong công tác cán bộ nhằm hướng tới Bình đẳng giới trong tham chính tại thành phố Đà Nẵng” cho gần 100
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Ban) được thành lập theo Quyết định số 2283/QĐ- UB ngày 04/5/2001 và Quyết định số 6748/QĐ-UB ngày 04/8/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Đối với mỗi con người, thật bất hạnh khi không có gia đình, bởi gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách và hơn hết, gia đình là chốn bình yên hạnh phúc sau những vất vả, bôn ba của cuộc đời.
Ngày 10/02/2012 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn các dự án đầu tư từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu Ngân sách Trung ương năm 2012 với tổng kinh phí là 359 tỷ đồng cho 12 dự án thuộc các chương trình: Phát triển kinh tế - xã hội các vùng; Chương trình hỗ trợ đầu tư các tỉnh, huyện mới chia tách; Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông; Chương trình biển Đông hải đảo và các dự án theo Nghị quyết 33/NQ-TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.
Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; Sau khi thông qua ý kiến của Thường trực Hội đồng đồng dân thành phố, ngày 9/4/2011 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 9/4/2011 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc
Ngày 17/5/2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 4128/QĐ-UBND phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và Dự án lớn năm 2010 chưa giải ngân sang thực hiện trong năm 2011 với tổng số kinh phí là 1.800.812.468 đồng ( Một tỷ, tám trăm triệu, tám trăm mười hai ngàn, bốn trăm sáu mươi tám đồng). Quyết định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện và các đơn vị chủ quản các Chương trình mục tiêu quốc gia thanh toán các công trình đã
Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 8/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; Quyết định số 490/QĐ-BKHĐT ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; Quyết định số 837/QĐ-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.  Ngày 18/5/2011 Chủ tịch UBND thành phố
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện và các đơn vị chủ đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia thanh toán các công trình đã hoàn thành nhưng chưa kịp giải ngân kinh phí trong năm 2009, ngày 22 tháng 5 năm 2010 Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 3846/QĐ-UBND về việc điều chuyển vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009 chưa giải ngân sang thực hiện trong năm 2010.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án “Tăng cường các cơ hội và dịch vụ kinh tế cho người khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tài trợ với số tiền gần 1 tỷ đồng, triển khai từ 3/2010 đến 9/2011.   Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án là tăng khả năng tiếp cận của người khuyết tật với việc làm cũng như d
Thông qua thực tiễn, quan hệ lao động đã hình thành và từng bước phát triển, đó là mối quan hệ “3 bên” không thể thiếu được giữa người lao động - Nhà nước - người sử dụng lao động. Các chủ thể đại diện cho mối quan hệ “3 bên” là: Cơ quan lao động (Nhà nước), Công đoàn (đại diện người lao động), Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và Liên minh HTX (đại diện người sử dụng lao động). Mặc dù hiện nay vẫn chưa có một quy định nào ràng buộc các cơ quan này có sự phối hợp thống nhất.
    1

2 2 5 4 9 0 4 7
Hôm nay: 3086
Tháng này: 65148
Tổng cộng: 22549047