Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng
Đăng ngày 19-04-2019 03:13

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây

 - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của các Phòng, Trung tâm, công chức, viên chức thuộc Sở như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…;

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

- Gửi đến cơ quan tiếp nhận: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: tầng 5, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Gọi đến số điện thoại chuyên dùng: 0236.3822217.

- Địa chỉ thư điện tử: skhdt@danang.gov.vn.

- Chuyên mục “Hỏi đáp” trên website của Sở tại địa chỉ http://dpi.danang.gov.vn.

* Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; 

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Các hình thức phản ánh, kiến nghị

a) Phản ánh, kiến nghị bằng văn bản: Cá nhân, tổ chức chuyển văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua một trong các cách thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư; địa chỉ: tầng 5, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng.;

- Gửi qua thư điện tử đến địa chỉ: skhdt@danang.gov.vn hoặc gửi qua Chuyên mục “Hỏi đáp” trên website của Sở tại địa chỉ http://dpi.danang.gov.vn cho văn phòng Sở.

b) Phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại: Cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị thông qua số điện thoại chuyên dùng đã công bố công khai của Văn phòng Sở: 0236.3822217.

c) Phản ánh, kiến nghị bằng Phiếu lấy ý kiến: Hình thức này chỉ áp dụng khi các Phòng thuộc Sở được giao nhiệm vụ lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cụ thể và thông qua một hoặc nhiều cách thức sau:

- Gửi công văn lấy ý kiến;

- Lấy ý kiến qua phương tiện thông tin đại chúng;

- Gửi thông điệp dữ liệu qua mạng điện tử (thư điện tử, lấy ý kiến công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở).

d) Phản ánh, kiến nghị bằng thông điệp dữ liệu phải được gửi đúng qua thư điện tử của cơ quan tiếp nhận, Hệ thống thông tin Chính phủ hoặc Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đã được công bố công khai.

3. Quy trình tiếp nhận, phân loại, chuyển và xử lý phản ánh, kiến nghị

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Biểu mẫu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Các biểu mẫu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, riêng biểu mẫu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua điện thoại (đính kèm tại đây).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các cá nhân, tổ chức được biết để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đả m bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua Văn phòng Sở để được hỗ trợ hướng dẫn./.   

Thanh tra Sở 

File đính kèm