THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019
Đăng ngày 10-01-2020 07:42

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Thực hiện Quyết định số 845/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2019.

Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2 năm 2019 đã tổ chức phỏng vấn theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian được phê duyệt đối với 03 vị trí gồm:

- Vị trí Thủ quỹ;

- Vị trí Nghiên cứu phát triển dự án;

- Vị trí Hỗ trợ doanh nghiệp.

Sau khi nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng xét tuyển, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển đến các thí sinh (có phụ lục gửi kèm)./.

Văn phòng Sở