Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng Nguyễn Đức Cảnh
Đăng ngày 29-07-2022 10:44

Ngày 12/7/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng Nguyễn Đức Cảnh, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tổng mức đầu tư của dự án gần 156 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố (nguồn vốn thông báo hàng năm giao cho quận Hải Châu quản lý để đầu tư các công trình dân sinh trên địa bàn quận).

Mục tiêu của dự án là nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt tập thể, tổ chức các hoạt động văn hóa và họp hội của người dân thuộc khu vực Nguyễn Đức Cảnh, phường Thuận Phước, quận Hải Châu; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân trong khu phố.

Quy mô của dự án bao gồm:

- Vệ sinh, sơn lại toàn bộ công trình.

- Cán lại vữa và chống thấm sê nô.

- Sơn lại cửa đi, cửa sổ bằng sắt, thay cửa phòng vệ sinh và phòng kho.

- Sơn lại các thiết bị thể dục, dọn dẹp cải tạo cảnh quan, cây xanh.

Dự án do UBND quận Hải Châu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2023./.       

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác