Các dự án nhà ở xã hội đang kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 07-10-2021 02:16

Ngày 21/9/2021 Sở Xây dựng có Công văn số 7226/SXD-QHKT&PTĐT thông báo 04 dự án nhà ở xã hội đang kêu gọi đầu tư theo Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố (đính kèm sơ đồ):

1. Khu đất B4-1, B4-2 Khu TĐC Hòa Hiệp 4, quận Liên Chiểu: 42.784 m2.

2. Khu đất nhà ở xã hội KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ: 27.755 m2 (Giai đoạn 1 đã đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; giai đoạn 2 kêu gọi đầu tư).

3. Khu đất chung cư số 3 thuộc Khu B – KDC Nam cầu Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang: 17.111 m2.

4. Khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B – KDC Nam cầu Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang: 29.375 m2.

Khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu TĐC Hòa Hiệp 4: 42.784 m2 (B4-1: 32.118 m2, B4-2: 10.666 m2)

Khu đất nhà ở xã hội KCN Hòa Cầm: 27.755 m2

Khu đất chung cư số 3 thuộc Khu B - KDC Nam cầu Cẩm Lệ: 17.111 m2

Khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - KDC Nam cầu Cẩm Lệ: 29.375 m2

Theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng, chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5375/UBND-SXD ngày 19/8/2021, hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 6692/SXD-QHKT&PTĐT ngày 27/8/2021.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị để được cung cấp thông tin và tham gia đấu thầu./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

 

Các tin khác