Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có ký hiệu A9 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà
Đăng ngày 13-01-2022 08:43

Ngày 29/12/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4299/QĐ-UBND phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định số 4300/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có ký hiệu A9 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Diện tích khu đất là 1.608m2. Khu đất đã được thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật; nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Sơn Trà được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 25/3/2021. UBND quận Sơn Trà phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL1/500 tại Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 27/07/2020. Mục đích sử dụng đất là đất Thương mại dịch vụ. Thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền thuê đất.

Dự kiến trong Quý I/2022 sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá, hồ sơ đấu giá, hình thức và phương thức đấu giá quyền sử dụng đất và các nội dung liên quan khác được quy định cụ thể tại Quyết định số 4299/QĐ-UBND./.

Phòng Doanh nghiệp, KTTT và TN

Các tin khác