Công ty em là công ty xây dựng nay mở rộng kinh doanh sản xuất giàn giáo xây dựng muốn mở cửa hàng trưng bày bán sản phẩm thì cần những hồ sơ gì để đăng ký mở cửa hàng ?
Huỳnh Thị Hoài Linh
linhlinhhuynh889@gmail.com

Kính gửi bà Huỳnh Thị Hoài Linh

Bà có thể đăng ký hình thức lập mới địa điểm kinh doanh theo biểu mẫu Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Trân trọng.