Kính đề nghị Quý cơ quan cung cấp cho chúng tôi Nội dung: Biến động về Đăng ký kinh doanh ( thay đổi về cổ đông, danh sách thành viên, vốn góp) của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bình dân, địa chỉ 376 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng. Từ năm 2008 đến nay (2017). Trân trọng cảm ơn !
Luật sư Phậm Xuân Thủy
vqt.inter@gmail.com

Kính gửi: ông Phạm Xuân Thủy

Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) điện thoại 0236.3821755, tầng 6, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng điền Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và nộp lệ phí để được cung cấp theo quy định hiện hành.

Trân trọng.