mở văn phòng đại diện cần những giấy tờ gì ạ
Đoàn Thị Thanh Hằng
doanthanhhang97@gmail.com

I. Thủ tục thành lập Văn phòng Đại diện: 
1. Về thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ đăng ký Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bao gồm: 
+ Thông báo thành lập văn phòng Đại diện theo mẫu phục lục II-11 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ban hành ngày 06/7/2019;
    + Hồ sơ kèm theo được quy định tại Khoản ;  Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 14/9/2015 phải có bao   gồm:
    + Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng  thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
    + Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu  văn phòng đại diện;
    + Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện (Đối .
 (Nội dung hoạt động của Văn phòng Đại diện, được quy định  tại Khoản 2; Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014)
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: quầy 15-16-17, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, TP Đà Nẵng.
3. Lệ phí & Phí :
+ Nộp trực tiếp: lệ phí ĐKKD là 50.000đ/hồ sơ;
+ Nộp trực tuyến: miễn phí lệ phí
 (Mức thu theo Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp)
-    Thời hạn xử lý: trong vòng 03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng ĐKKD thông báo các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp được biết.
II. Cơ quan tư vấn hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp hoặc Phòng Đăng ký kinhh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (Tầng 6 Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng).