Em chào anh/chị! Cho em hỏi mã ngành bán buôn, bán lẻ nguyên dược liệu và thành phẩm dược liệu. Em cảm ơn!
Đỗ Thị Mỹ Dung
dungdo0309@gmail.com

Phòng ĐKKD Đà Nẵng nhận được câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến mã ngành bán buôn bán lẻ nguyên dược liệu. Về vấn đề này, phòng ĐKKD trả lời như sau:

Căn cứ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Doanh nghiệp đăng ký theo mã ngành nghề:

4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

           Chi tiết: Bán buôn nguyên dược liệu.

4772:  Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

            Chi tiết: Bán lẻ nguyên dược liệu