Chào anh/chị Công ty em 100% vốn Nhật Bản hiện có đang có nhu cầu bổ sung thêm mục tiêu đầu tư: môi giới thương mại hàng hóa (môi giới bán động cơ điện), anh/chị tư vấn giúp em là em cần phải thực hiện những thủ tục gì ạ. Bên cạnh đó, theo em tra cứu biểu cam kết WTO thì ngành môi giới thương mại hàng hóa chưa được Việt Nam cam kết. Vậy cho em hỏi là Công ty em có thể được cấp phép kinh doanh ngành nghề này không? Mong nhận được sự phản hồi của anh/chị.
Truong Bao Uyen Nguyen
baouyennguyentruong97@gmail.com

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của ông/ bà như sau:

Liên quan đến câu hỏi của Chị về việc đăng ký bổ sung mục tiêu đầu tư là “môi giới thương mại hàng hóa (môi giới bán động cơ điện)” của Công ty 100% vốn Nhật Bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng trả lời như sau:

1. Về bổ sung mục tiêu thực hiện dự án: Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, hoạt động môi giới thương mại hàng hóa thuộc dịch vụ Trung gian thương mại (Chương V, Điều 150). Dịch vụ này đã mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam với tỷ lệ vốn không bị hạn chế.

          2. Về thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư và cấp Giấy phép kinh doanh:

          - Về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư (bổ sung mục tiêu thực hiện môi giới thương mại hàng hóa): đề nghị Nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 33 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

          - Về cấp Giấy phép kinh doanh: đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu Điều 5, Điều 12 và Điều 13 của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.                 Trên đây là nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, gửi Nhà đầu tư nghiên cứu và thực hiện./.