Kính gửi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Đà Nẵng Hiện tại tôi có một vấn đề thắc mắc, mong quý Sở giải đáp giúp tôi. Tôi xin trình bày như sau: - Công ty Tôi là Công ty TNHH MTV, thành lập 10/2018 vốn 100% người Việt sở hữu, ngành nghề kinh doanh : Lập trình máy vi tính và Xuất bản phần mềm. - Tới tháng 3/2019 Công ty tôi chuyển nhượng 100% vốn cho người nước ngoài dưới hình thức mua lại phần vốn góp có Văn bản chấp thuận của Sở KHDT và đã làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh với phòng Đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn. Ngành nghề vẫn là: Lập trình máy vi tính và Xuất bản phần mềm. - Vậy quý Sở cho tôi hỏi với tình hình hiện tại Công ty tôi có được hưởng ưu đãi đầu tư như Công ty xin Giấy chứng nhận đầu tư ngay từ đầu không ạ. Rất mong nhận được phản hồi từ quý Sở. Tôi xin trân thành cảm ơn.
Nguyễn Thị Hồng Thơm
hongthom197@gmail.com

Theo câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hồng Thơm liên quan đến ưu đãi đầu tư đối với ngành nghề “lập trình máy tính và xuất bản phần mềm”, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng trả lời như sau:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Tại khoản 2 Điều 17 Luật Đầu tư quy định: “Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư”.

Công ty mà Chị đề cập tại câu hỏi thuộc diện không làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, do đó, Công ty sẽ được áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Đầu tư như đã nêu trên.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, gửi Công ty biết và thực hiện./.