Ngày 12-6, UBND thành phố tổ chức Hội thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mong muốn tranh thủ, phát huy nguồn lực trí tuệ từ các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân qua những ý kiến, ý tưởng sáng tạo, có giá trị thực tiễn, những giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp nhằm tạo ra động lực mới, thúc đẩy thành phố Đà Nẵng phát triển. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; TS. Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ, Trưởng nhóm tư vấn hợp tác phát triển vùng Duyên hải miền Trung; Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Trần Văn Sơn đồng chủ trì hội thảo.