6512207041
Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Châu Ấu
Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh liên quan đến phụ khoa
73 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng
Ngoài KCN
100% VNN
Estonia
dịch vụ
200,000