7644280172
Namaka Việt Nam
Lập trình máy tính. Tư vấn máy tính. Hoạt đông dịch vụ CNTT.Xử lý dữ liệu. Cho thuê liên quan.
02 Lý Thái Tổ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngoài KCN
100%VNN
Pháp, Nga
dịch vụ
9,178