Gửi anh chị phòng kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư: Hiện tại công ty em muốn đăng ký bổ sung vào giấy phép kinh doanh ngành nghề xuất khẩu đường cát( đường ăn) và khẩu trang y tế thì cần thủ tục gì ạ? thủ tục thế nào anh chị hướng dẫn giúp e. Em cảm ơn ạ!
NGUYỄN THỊ XINH
xinh258@gmail.com

1.  Trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký các ngành nghề bán buôn/ bán lẻ đường cát và khẩu trang y tế thì cần đăng ký bổ sung ngành nghề tại cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành các hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

-  Thành phần hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP bao gồm:

     + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục II-1 số 20/2019/TT-BKHĐT).

     + Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Khi đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong hệ thống ngành kinh tế của Việt nam (theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) để ghi trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, trong trường hợp của doanh nghiệp:

Tên ngành

Mã ngành

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: bán buôn đường cát

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

Chi tiết: Bán lẻ đường cát

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn khẩu trang y tế

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ khẩu trang y tế

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Lệ phí: 50.000 đồng;

Thời gian xử lý: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách thức nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24, Trần Phú, p. Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng

+ Nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại địa chỉ: dangkyquamang.dkkd.gov.vn

+ Nộp hồ sơ thông qua Dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh ngành nghề bán buôn/bán lẻ đường cát  và khẩu trang y tế thì chỉ cần liên hệ với cơ quan hải quan để làm thủ tục xuất khẩu các mặt hàng đó.