Cho tôi hỏi, Công ty Cổ phần có 3 thành viên nhưng có thành viên thứ 2 đã mất, thành viên thứ nhất mua lại cổ phần của của thành viên thứ nhất. Giờ tôi muốn sửa lại công ty Cổ phần còn hai thành viên thì phải làm sao? Xin cảm ơn
Lê Thị Thùy Linh
lethuylinh3045@gmail.com

Điều 110 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định số lượng tối thiểu của công ty cổ phần là 03 cổ đông. Trong trường hợp công ty cổ phần chỉ còn lại 02 cổ đông thì bắt buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được quy định tại Điều 25 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục I-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

+ Điều lệ công ty chuyển đổi;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

+ Danh sách thành viên (theo mẫu Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên là cá nhân;

+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Lệ phí: 50.000 đồng; Phí công bố thông tin: 100.000 đồng

Thời gian xử lý: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách thức nộp hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại địa chỉ: dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh, điện thoại: 0236.3821755