Hồ sơ đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng bao gồm những gì ạ, phần 8 tài khoản ngân hàng, chỉ ghi tài khoản ngân hàng bổ sung thôi, hay tất cả các tk ngân hàng của công ty ạ. em cảm ơn.
Lê Thị Phương Anh
phuonganhhl2901@gmail.com

Kính gửi: Bà Lê Thị Phương Anh

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng nhận được yêu cầu hướng dẫn thủ tục thông báo thông tin tài khoản Ngân hàng của doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời như sau:

1. Về quy trình, thủ tục Thông báo thông tin tài khoản Ngân hàng: Doanh nghiệp kê khai Thông báo theo biểu mẫu Phụ lục II-1, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ban hành biểu mẫu thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp kèm văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân.

2. Về nội dung kê khai: Doanh nghiệp phải kê khai thông tin về tất cả các tài khoản ngân hàng đang sử dụng (bao gồm cả tài khoản ngân hàng cũ và tài khoản ngân hàng mới) trên Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 nêu trên).

Hiện nay, Phòng Đăng ký kinh doanh đang hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, nộp và nhận kết quả qua đường bưu điện. Để kê khai hồ sơ trực tuyến doanh nghiệp có thể truy cập vào website: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Mọi thắc mắc doanh nghiệp vui lòng liên hệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: Tầng 6 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 02363.821755) để được giải đáp.

Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời để bà Lê Thị Phương Anh được biết./.

Trân trọng!