Đăng ký tham dự lớp “Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi số”
Đăng ngày 18-11-2021 09:43

Thực hiện Kế hoạch số 7049/KH-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Đào tạo, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021-2025; Kế hoạch số 808/KH-SKHĐT ngày 31/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng (Trung tâm HTDN) tổ chức lớp “Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi số” nhằm hỗ trợ thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các Giám đốc, CEO của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nắm bắt được xu hướng quản lý, điều hành và giải pháp chuyển đổi mô hình hoạt động trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Nội dung lớp cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 (một) ngày, sáng từ 8h00 đến 11h30 chiều từ 13h50 đến 17h00 ngày 26/11/2021.

2. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom (với 1.000 cổng kết nối).

3. Chương trình làm việc: Chi tiết kèm theo tại Phụ lục.

4. Diễn giả: TS Lê Thẩm Dương.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp quan tâm tham dự Lớp “Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi số” trực tuyến nói trên và đăng ký gửi về Trung tâm HTDN trước ngày 24/11/2021 (theo mẫu đính kèm) hoặc Đăng ký liên hệ ông: Lê Bá Huy - Chuyên viên Trung tâm, Số điện thoại (zalo): 0914102669 hoặc email: huylb@danang.gov.vn.

Sau khi nhận được thông tin đăng ký, Ban Tổ chức lớp sẽ gửi thông tin về ID và Password (hoặc đường link) qua số điện thoại (Zalo) để quý vị tham gia vào Lớp học trực tuyến (ZOOM) trước 17h30 ngày 25/11/2021.

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp