32222000362
Công ty TNHH APM Auto Components (Việt Nam) Tại Đà Nẵng
Sản xuất lắp tắp các loại ghế ngồi cho xe ô tô và các thiết bị liên quan
Lô E, đường số 7, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Trong KCN
100%VNN
Singapore
Công nghiệp
2,500,000