6550618001
Pixel
Lập trình máy vi tính. Hoạt động tư vấn quản lý. Giáo dục khác chưa phân vào đâu được
12 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà Nẵng
Ngoài KCN
100%VNN
Pháp
dịch vụ
110,600