5422037704
Khách sạn Fudaton
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Nhà hàng và các dịch ụ lưu động
Thửa đất số 12, TĐC Động Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngoài KCN
LD
Đức
dịch vụ
9,000,000