3200034775
Tư vấn Doanh nghiệp
Giáo dục chưa phân vào đâu được. Hoạt động tư vấn quản lý. Nghiên cứu thj trường. Hoạt động chuyên môn khoa học.
Lô H, Tầng 1, Tòa nhà số 02 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
Ngoài KCN
100%VNN
Nhật Bản
dịch vụ
50,000