7611608575
Nhà máy bột mỳ Việt Ý
Sản xuất chế biến kinh doanh bột mỳ
51 Yết Kiêu, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngoài KCN
100%VNN
Úc
Công nghiệp
3,473,830