Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật


Hiển thị 1 - 20 of 167 kết quả.
của 9
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 206/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp Nghị định số: 206/2013/NĐ-CP Hà Nội ngày 09/12/2013 của Chính phủ "Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ" 09/12/2013
2 106/2013/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư Doanh nghiệp Thông tư số: 106/2013 hà Nội ngày 09/08/2013 của Bộ tài Chính "Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp" 09/08/2013
3 01/2013/TT-BKHĐT Chính phủ Thông tư Doanh nghiệp Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký kinh doanh. 21/01/2013
4 05/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 09/01/2013
5 101/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp Nghị định số: 101/2011/NĐ-CP Hà Nội ngày 04/11/2011 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 8/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân". 04/11/2011
6 68/NQ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp Nghị định số: 68/NĐ-CP Hà Nội ngày 27/12/2001Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính 27/12/2001
7 102/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP Hà Nội 01/10/2010 của Chính phủ "Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp" 01/10/2010
8 43/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp Nghị định số: 43/2010/NĐ-CP Hà Nội ngày 15/04/2010 của Chính phủ "Về đăng ký doanh nghiệp" 15/04/2010
9 04/2007/TT-BKH Bộ Kế hoạch & đầu tư Thông tư ODA Thông tư số: 04/2007/TT-BKH Hà Nội ngày 30/07/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006" 30/07/2007
10 55/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đầu tư Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 11/11/2013
11 7356/BKHĐT-TH Bộ Kế hoạch & đầu tư Thông tư Đầu tư Thông tư số: 7356/BKHĐT-TH Hà Nội ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của TTCP về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP 28/10/2011
12 1792/CT-TTg Thủ tướng Chỉ thị Đầu tư Chỉ thị số: 1792/CT-TTg Hà Nội ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 15/10/2011
13 17/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch & đầu tư Thông tư Đầu tư Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng. 22/07/2010
14 102/2009/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đầu tư Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 06/11/2009
15 2357/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số: 2357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 04/12/2013
16 1271/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. 27/07/2011
17 01/2012/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch & đầu tư Thông tư Lĩnh vực khác Thông tư: Hướng dẫn mức phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển quy hoạch kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vưc và sản phẩm chủ yếu 09/02/2012
18 05/2013/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch & đầu tư Thông tư Lĩnh vực khác Thông tư: Hướng dẫn tổ chức, thẩm đinh, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch ngành và lĩnh vực sản phẩm chủ yếu. 31/10/2013
19 11/2014/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư Doanh nghiệp Thông tư số: 11/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính "HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2013/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI" 17/01/2014
20 86/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp Nghị định số: 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 29/07/2013
Hiển thị 1 - 20 of 167 kết quả.
của 9
Lĩnh vực

Video Video

2 2 5 4 9 0 3 7
Hôm nay: 3076
Tháng này: 65138
Tổng cộng: 22549037