Hội nghị Tổng kết chương trình hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Đăng ngày 25-02-2015 10:57

Ngày 07 tháng 02 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hoạt động năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Chủ trì Hội nghị đ/c Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố,ngoài ra còn có sự tham dự của các đ/c Văn Hữu Chiến - Nguyên  Chủ tịch UBND thành phố, Nguyên Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, đ/c Bùi Văn Tiếng - Nguyên trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đ/c Trần Văn Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng ban thường trực và các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện - thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và thông qua nội dụng Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ngoài ra, hội nghị cũng làm dịp để gặp gỡ, chia tay các đ/c là thành viên Ban đã về hưu. Kết luận tại hội nghị, đ/c Huỳnh Đức Thơ đã khẳng định vị trí vai trò của phụ nữ trong các hoạt động xã hội nói chung và trong hoạt động chính trị nói riêng; yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan cần có giải pháp nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính trên địa bàn thành phố. Trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch Bình đẳng giới: "Chỉ tiêu thuộc phạm vị của ngành nào thì ngành đó có trách nhiêm hoàn thành".

Đ/c Huỳnh Đức Thơ cũng rất quan tâm đến vấn nạn bạo lực gia đình đang xảy ra hiện nay, chỉ đạo các đơn vị, địa phương năm 2015 phải đạt mục tiêu 80-90% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Để đạt được mục tiêu này, đ/c yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu thành lập các Trung tâm tư vấn ở các xã, phường, quận, huyện và có chế độ cho người tư vấn, kinh phí cho hoạt động của Trung tâm.

Ngọc Hiền