Tập huấn công tác lập kế hoạch và chuẩn bị đầu tư Xây dựng cơ bản theo CTMT QG xây dựng Nông thôn mới
Đăng ngày 06-11-2013 08:29
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Phùng Tấn Viết- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng tại cuộc hợp Ban chỉ đạo ngày 10/8/2012 về việc tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư công trình XDCB, ngày 21/9/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ban Chỉ đạo CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn cho hơn 60 người là cán bộ huyện làm công tác xây dựng nông thôn mới và các Ban quản lý xây dựng nông thôn mới 11 xã của huyện Hòa Vang.

Tại buổi tập huấn, đ/c Trần Văn Sơn- Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã hướng dẫn quy trình công tác lập kế hoạch; quy trình lập, thẩm định Báo cáo Quy mô đầu tư; thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định công tác đấu thầu (Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu và Kết quả đấu thầu) của công tác quản lý đầu tư XDCB theo Hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT- BNNPTNT- BKHĐT- BTC về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 04/2010/QĐ- UBND ngày 12/02/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng. Trong buổi tập huấn, các cán bộ huyện, xã còn được giới thiệu về Cơ sở pháp luật; Khái niệm, đối tượng, phạm vi và nội dung; Quyền giám sát đầu tư của cộng đồng,…trong công tác giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng cơ bản theo Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Buổi tập huấn cũng đã nghe một số ý kiến trao đổi của cán bộ huyện Hòa Vang trong việc lập kế hoạch và rút ngắn các thủ tục trình duyệt trong quản lý đầu tư và xây dựng.

Diệu Hiền