Tập huấn “Lồng ghép Giới trong công tác cán bộ nhằm hướng tới Bình đẳng giới trong tham chính tại thành phố Đà Nẵng”
Đăng ngày 06-11-2013 08:22

Nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao nhận thức giới và lồng ghép giới trong chính sách phát triển nguồn nhân lực, công tác tổ chức cán bộ; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; được sự tài trợ của Tổ chức Hòa bình phát triển Tây Ban Nha, từ ngày 15- 24/8/2012, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 03 lớp tập huấn về "Lồng ghép Giới trong công tác cán bộ nhằm hướng tới Bình đẳng giới trong tham chính tại thành phố Đà Nẵng" cho gần 100 cán bộ của các phòng Tổ chức quận/ huyện ủy; Nội vụ, Tài chính- Kế hoạch; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các xã/ phường huyện Hòa Vang, quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn. Báo cáo viên của khóa tập huấn là lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành và cán bộ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

Qua khảo sát đánh giá, trước khóa tập huấn, hầu hết học viên đã không nắm được các khái niệm về Giới, giới tính, phân tích giới trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, sau khi kết thúc khóa tập huấn, 95%  học viên đã nắm được kiến thức về lồng ghép giới trong công tác cán bộ. Với phương pháp học thảo luận, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa báo cáo viên và học viên đã giúp học viên hiểu và ứng dụng kiến thức được học vào công tác của mình, qua đó tham mưu kịp thời cho lãnh đạo trong việc lồng ghép giới trong công tác cán bộ hướng tới bình đẳng giới trong tham chính tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

          Tin và ành: Diệu Hiền