Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017 Hội đông nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX kỳ họp thứ 3
Đăng ngày 13-02-2017 15:32

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017 Hội đông nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX kỳ họp thứ 3 (xem chi tiết tại đây)