Thẩm định các dự án quy hoạch tổng thể phát triển một số ngành Dịch vụ và ngành Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Đăng ngày 06-11-2013 07:58
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 04/06/2010 tại hội trường UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành Dịch vụ và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 do đồng chí Trần Văn Minh Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì, với sự tham gia của các ủy viên Hội đồng, các nhà khoa học cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban , ngành, UBND các quận, huyện.

Tại cuộc họp các góp ý, phản biện của các nhà khoa học và các đại biểu  đã tập trung vào các định hướng phát triển các ngành Dịch vụ và ngành Khoa học Công nghệ của thành phố đến năm 2020. Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thẩm định đối với Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành Dịch vụ là thống nhất điều chỉnh tên quy hoạch thành "Quy hoạch tổng thể phát triển một số ngành Dịch vụ thành phố ĐN đến 2020", tuy nhiên nội dung của quy hoạch phải đảm bảo đề cập đến các ngành dịch vụ quan trọng của thành phố (Du lịch, thương mại, vận tải, ngân hàng, bảo hiểm...); cơ cấu các ngành dịch vụ đến năm 2015, 2020 phải thể hiện được sự phát triển được sự phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ mũi nhọn; đưa ra các cơ chế, chính sách thực sự hiệu quả đồng thời  nghiên cứu thêm cách tiếp cận của các nước phát triển trên thế giới.

Đối với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Khoa học Công nghệ, Chủ tịch yêu cầu phải xác định được những lĩnh vực mũi nhọn của ngành Khoa học Công nghệ; phải đánh giá thành phố có bao nhiêu đề tài cấp nhà nước, đề tài của thành phố chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng đề tài cả nước, từ đó đánh giá vị trí khoa học công nghệ của thành phố Đà Nẵng so với cả nước và các địa phương khác; cần đánh giá chất lượng đội ngũ lao động thực sự làm khoa học công nghệ và xác định số lượng cán bộ đầu đàn trong lĩnh vực mũi nhọn khoa học công nghệ và so sánh với cả nước.

Các ý kiến góp ý, tham luận và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thẩm định được các đơn vị tiếp thu để chính sửa và hoàn chỉnh các quy hoạch. Sau một buổi làm việc tập trung, tích cực cuộc họp đã kết thúc thành công tốt đẹp. 

Huỳnh Thị Thúy Vân

Các tin khác