Thẩm định các dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành: Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Nông nghiệp phát triển nông thôn 
Đăng ngày 06-11-2013 07:54
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 08/04/2010 tại hội trường UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Hội đồng thẩm định do đồng chí Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch và đồng chí Phùng Tấn Viết - Phó chủ tịch UBND thành phố làm Phó chủ tịch. Tham gia cuộc họp còn có các ủy viên Hội đồng, các nhà khoa học cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

Tại cuộc họp các ý kiến phản biện và góp ý của các nhà khoa học và các đại biểu  đã tập trung vào các định hướng phát triển ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Nông nghiệp phát triển nông thôn của thành phố đến năm 2020. Các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thẩm định cũng như ý kiến góp ý, tham luận được các đơn vị tiếp thu để chính sửa và hoàn chỉnh các quy hoạch.

Sau một buổi làm việc tập trung, tích cực cuộc họp đã kết thúc thành công tốt đẹp./. 

Trần Anh Dũng

Các tin khác