Thẩm định các dự án quy hoạch tổng thể phát triển một số ngành Dịch vụ và ngành Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Đăng ngày 11-06-2010 00:00