Đà Nẵng: Khởi công xây dựng cầu mới Nguyễn Văn Trỗi- Trần Thị Lý
Đăng ngày 27-04-2010 00:00