Diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng lần thứ nhất
Đăng ngày 26-12-2014 17:07

Ngày 22-12, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và thành phố Yokohama (Nhật Bản) tổ chức Diễn đàn phát triển đô thị lần thứ nhất trong khuôn khổ chương trình hợp tác ba bên về phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Nội dung diễn dàn xoay quay ba chủ đề chính là : phát triển đô thị tích hợp, quản lý tài chính hiệu quả và áp dụng PPP vào phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng. Diễn đàn có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn, Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, v.v.. và Viện nghiêm cứu phát triển kinh tế - xã hội bàn bạc chia sẽ những kinh nghiệm trong việc phát triển hạ tầng thành phố Đà Nẵng và học tập kiến thức từ thành phố Yokohama qua đó xây dựng kế hoạch hành động phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030.

Việt Phương