Tập huấn triển khai về doanh nghiệp xã hội và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Đăng ngày 02-08-2016 16:13

         Ngày 26/7/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn triển khai về doanh nghiệp xã hội, Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho đại diện các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, các Hiệp hội doanh nghiệp và hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

         

          Các đại biểu đã được ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phân tích những điểm giống và khác nhau giữa doanh nghiệp thông thường và doanh nghiệp xã hội, những nội dung cơ bản và cách thức tổ chức hoạt động, hình thức quản lý Nhà nước về theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp xã hội.

                    

            Đồng thời tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe Ông Quách Ngọc Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập huấn Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ông Quách Ngọc Tuấn đã triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định và những điểm mới về sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định.  

         

          Đại diện của các doanh nghiệp đã phát biểu, thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và đã được các chuyên gia giải đáp, áp dụng các quy định pháp luật được thống nhất và hiệu quả.

          

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho các doanh nghiệp, các hiệp hội có những kiến thức cơ bản doanh nghiệp xã hội và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hành chính, đồng thời nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật./.

 

Đà Nẵng, ngày 2/8/2016 – Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngọc Ánh